Pages Menu
Categories Menu

Praca na slupach i kominach

Praca na slupach i kominach

Jeżeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia się po za balustradę lub obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości, należy w szczególności: przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają być wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie, zabezpieczenie przed nieprzewidywaną zmianą położenia, stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa. Podczas pracy zapewnić stosowanie należy przede wszystkim: odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, ta kiego jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu – na słupach, masztach itp.

), hełmów ochronnych. Należy pamiętać, iż obojętnie na jakim miejscu się znajdujemy, ważne jest nasze bezpieczeństwo.

Artykuł dzięki: