Pages Menu
Categories Menu

Gaszenie pozarow

Gaszenie pozarow Przy ustalaniu rodzaju zapotrzebowania obiektu na gaśnice trzeba wpierw ustalić jakie w zakładzie mogą wyniknąć zagrożenia. Do gaszenia pożarów ciał...

Read More

Uwaga

Uwaga… W sytuacjach uzasadnionych stwierdzonymi zagrożeniami zawodowy­mi właściwy terytorialnie inspektor pracy Państwowej Inspekcji Pracy może nakazać danemu...

Read More

Podstawowe prawa pracodawcy

Podstawowe prawa pracodawcy Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bhp zawarto w ustawie Kodeks pra­cy oraz w przepisach wykonawczych (rozporządzeniach), wydanych...

Read More

Uwaga pozar

Uwaga pozar Przy ustalaniu rodzaju zapotrzebowania obiektu na gaśnice trzeba wpierw ustalić jakie w zakładzie mogą wyniknąć zagrożenia. Do gaszenia pożarów ciał stałych...

Read More

Informator BHP

Informator BHP Często zdarza się, że specjalista ds. bhp musi wykazać się wiedzą w sytua­cjach najmniej spodziewanych, bez możliwości wcześniejszego przygotowa­nia....

Read More

Zadania BHP

Zadania BHP Ważnym czynnikiem wpływającym na warunki pracy jest to, czy zarówno pracodawca, jak i pracownik dbają o przestrzeganie higieny i bezpieczeństwa pracy....

Read More

Ochrona indywidualna

Ochrona indywidualna Odzież ochronna to rodzaj odzieży chroniącej człowieka podczas pracy przed działaniem czynników szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz...

Read More