Pages Menu
Categories Menu

Obowiazki BHPowca

Obowiazki BHPowca Do zakresu obowiązków inspektora służby bezpieczeństwa i higieny pracy należy w szczególności: przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz...

Read More

Obiekty budowlane

Obiekty budowlane Obiekt budowlany, w którym znajdują się pomieszczenia pracy, powinien spełniać wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest...

Read More

Elementy apteczki

Elementy apteczki W każdej apteczce powinny się znaleźć przede wszystkim: instrukcja udzielania pomocy, przypomnienie numerów telefonów alarmowych (zakładowych,...

Read More

Czyste srodki gasnicze

Czyste srodki gaśnicze Gaśnica to urządzenie (najczęściej przenośne) służące do gaszenia pożarów. Mniejsze gaśnice stosuje się w samochodach, większe w obiektach...

Read More

Kultura BHP

Kultura BHP Ludzkie zachowania z jednej strony uzależnione są od kultury bhp organizacji, z drugiej natomiast to ludzkie zachowania kształtują kulturę utrwalając pewne...

Read More

Rodzaje gasnic

Rodzaje gasnic Ponieważ gaśnice mogą mieć różne kształty i różne wypełnienia, dla łatwiejszej orientacji, wprowadzono literowe oznaczenia określające jaki typ pożaru...

Read More

Bezpieczenstwo na wysokosciach

Bezpieczenstwo na wysokosciach Pracą na wysokości jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Nie...

Read More